Onze missie en visie

IEDEREEN WELKOM!
In de dagelijkse opvang streven we ernaar om een warm, kindvriendelijk en veilig nest te creëren waarin iedereen zich welkom en thuis voelt. Tinkelbel wil een plek zijn waar zowel de kinderen als de ouders en de kinderbegeleiders kunnen groeien en bloeien, ieders talent mag op eigen tempo tot ontwikkeling komen.

Ook kinderen met specifieke noden of medische problemen kunnen bij ons een plekje vinden en zullen steeds passende zorg en aandacht krijgen.

GEZOND LEEFKLIMAAT
In Tinkelbel hechten we waarde aan een gezond leefklimaat. Voeding is hier een eerste belangrijk aspect in. Soep wordt dagelijks vers bereid door een kinderbegeleider, de warme maaltijd bestaat uit een gevarieerd en vers menu bereid door een traiteur en in de namiddag genieten de kinderen van diverse soorten fruit.

Ook buitenspelen en veel bewegen is een belangrijke pijler. Onze kinderopvang is gelegen in het groene park van Brasschaat en elke leefgroep beschikt over een eigen afgesloten tuintje. Zodra het weer het toelaat trekken we op ontdekkingstocht in de buitenlucht. Binnen in de leefgroepen zitten we natuurlijk ook niet stil. We experimenteren en exploreren naar hartenlust en verkennen elk speelhoekje aangepast aan de leeftijd van de leefgroep. We streven naar een afwisseling tussen begeleide activiteiten en vrij spel waarin we voldoende stimuleren en een uitdagend leefmilieu  bieden.

VERBONDENHEID EN SAMENWERKING
Tinkelbel wil een warme plek zijn waar kinderen en ouders zich thuis voelen. We gaan met z’n allen op ontdekkingsreis en werken samen met de ouders om de ontwikkeling van hun kind te stimuleren. Ouders zijn eerste opvoeders en samen zijn we partners in de opvoeding van hun kind.

De kinderen zijn het allerbelangrijkste in onze werking. We willen geborgenheid bieden en streven naar een huiselijk gevoel. Contacten en communicatie verlopen zo persoonlijk mogelijk. Zo vertellen we aan de kinderen wat we gaan doen en gaan we zoveel mogelijk in gesprek met hen.

Telkens gaan we in overleg met de ouders en proberen we, met alle respect voor de eigenheid en wensen, zoveel mogelijk aan te sluiten bij de thuissituatie. We streven naar een warme en open communicatie en zijn steeds beschikbaar voor een luisterend oor. We streven naar een open feedback cultuur waarin we meningen en visie met elkaar uitwisselen.
We vinden het als opvang belangrijk om een band met ouders op te bouwen.

UITDAGINGEN EN VARIATIE (zorgen voor groeikansen)
Aan de hand van thema’s zorgen we ervoor dat het aanbod van activiteiten en speelgoed voldoende afwisselend en uitdagend is én blijft voor alle kinderen. Begeleiders stimuleren zoveel mogelijk en sluiten aan bij de talenten en mogelijkheden van de kinderen.

Om aan te sluiten bij die talenten zorgen ze voor een gevarieerd aanbod van activiteiten afgewisseld met ruimte voor vrij spel.  Het spel is leuk en boeiend maar zorgt ook voor  zelfkennis en positieve gevoelens, de betrokkenheid en welbevinden zal stijgen. Kortom, het kind kan groeien en bloeien.

ZELFSTANDIGHEID
In Tinkelbel vinden we het belangrijk om kinderen het vertrouwen te geven om zelf dingen te ontdekken. We willen hun zelfstandigheid stimuleren om zelf op ontdekking te gaan en waar de kinderbegeleiders kansen kunnen geven en creëren.

Wanneer kinderen zelf op ontdekking gaan, oefenen ze belangrijke vaardigheden die hen helpen om de wereld en zichzelf te ontdekken en te begrijpen en vergroten ze hun eigen vrijheid. Dit alles gebeurt vanuit hun intrinsieke motivatie, ze doen wat ze zelf willen en spelen vanuit hun interesses en talenten.

KWALITEIT
Een kwaliteitsvolle dienstverlening lijkt vanzelfsprekend, maar vraagt een blijvende kritische houding tegenover onze eigen werking en ons pedagogisch handelen. We streven ernaar een dynamische organisatie te zijn, die open staat voor feedback en het aangaan van een open communicatie met alle partners.

Binnen onze organisatie maken we gebruik van een aantal tools om onze werking systematisch door te lichten en te verbeteren waar mogelijk. We werken met MemoQ om te werken aan de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang en gebruiken Ziko-Vo als instrument om elk kind op te volgen en de aanpak van elk kind te kunnen afstemmen op zijn ontwikkeling. Beide instrumenten kwamen tot stand met de steun van en in opdracht van Kind en Gezin.