Huishoudelijk Reglement

Het huishoudelijk reglement van onze kinderopvang kan u hieronder terugvinden. Dit reglement bepaalt onze werking.